Hvad er kulturforståelse?

På job med dansk har et kulturprojekt, som er kommet godt fra start. Kulturforståelse henvender sig til danske virksomheder med udenlandske medarbejdere. Kurset er til gavn for både virksomheden og de udenlandske medarbejdere.
Inden kursusforløbet vil vi sammen med virksomheden forsøge at identificere eventuelle udfordringer i forhold til kommunikation og kulturforskelle mellem virksomheden og de udenlandske medarbejdere. Dvs. målet er at belyse virksomhedens kommunikationsudfordringer og efterfølgende skræddersy et kursusforløb, hvor vi i fællesskab vil arbejde med at forbedre kommunikationen og gensidig forståelse for kulturelleforskelle mellem virksomhed og medarbejder.

Ved kursets start, vil der forelægges en kursusbeskrivelse.

Vi evaluerer naturligvis også kursusforløbet sammen med ledelsen og medarbejderne med henblik på at udpege de væsentligste områder, som virksomhed og medarbejdere i samarbejde kan arbejde videre med.

Kursets formål

  • at forbedre integrationen i det danske samfund gennem sprog og kultur
  • at få et basalt kendskab i.f.t. kulturskikke, omgangsformer og normer
  • at få en forståelse for danskkultur og kulturforskellene
  • at blive bedre til at kommunikere og udføre konkrete handlinger, som er relevant for den pågældende virksomhed
  • at blive bedre til at samarbejde tværkulturelt med sine kolleger

Målgruppe

Projektet retter sig mod danske virksomheder, som har udenlandske medarbejdere ansat – både faglærte og ikke-faglærte.

camilla-online

Kontakt mig her

pic1

pic2

pic