Kontakt os

Om På job med dansk

På job med dansk er en privat sprogvirksomhed, som tilbyder effektiv sprogundervisning til medarbejdere på virksomheder og til udenlandske borgere, som på eget initiativ ønsker at opnå gode danskkundskaber uanset kursisternes niveau.

På job med dansk har erfarne undervisere og veluddannede dansklærere, som underviser på alle niveauer.

I undervisningen lægger vi stor vægt på høj kvalitet og effektiv undervisning. Således, at kursisterne hurtigt opnår et dansk sprogligt niveau, hvor de både forstår, taler, læser og skriver dansk – et anvendeligt dansk, som medarbejderne/ kursisterne kan bruge på jobbet og i hverdagen. 

Vi efteruddanner os løbende fagligt og pædagogisk, fordi vi lægger vægt på kvalitet i undervisningen, så kursisterne hurtigt opnår et anvendeligt dansk på jobbet og i dagligdagen.

Vores tilgang til undervisningen og faget Dansk som Andetsprog er, at et godt dansk niveau er forudsætningen for kursisternes generelle kulturforståelse, trivsel og integration både i deres privat liv og arbejdsliv. Derfor lægger vi meget vægt på disse elementer i undervisningen.