Betalingen

Betalingen er pr. måned, og man betaler forud for det antal sessioner, der er i den pågældende måned. Betalingen for en måned er bindende, dvs. hvis man bliver forhindret i at deltage i en session, bliver pengene ikke refunderet.

Hvorimod, hvis underviser aflyser en undervisningssession, finder man en ny dag eller pengene bliver modregnet næste måned.

Betalingen er gældende for én person, hvorfor man ikke må tillade andre aktivt at deltage til undervisningen. Se mere under punktet “rettigheder”.

Ved betaling skal man husk at skrive fakturanummeret

Betalingsmetode

Efter tilmeldingen modtager man en faktura på mail. Husk ved betaling at skrive fakturanummer på, så vi kan se, hvem der har betalt.

Man kan vælge at betale på Mobilpay eller til bankkonto reg. – og kontonummer: 7500   0001529959

Ved for sen betaling vil du modtage op til tre rykkere med hver et rykkergebyr på 100 kr.

Online undervisning generelt

Online undervisningen foregår på Messenger og kræver en mobiltelefon og computer.

Undervisningen kræver, at alle deltagere bruger sin telefon som kamera og at kameraet er tændt. Derudover kræver det også, at man er 100 % fokuseret til undervisningen. Under selve undervisningen skal man derfor sidde i rolige omgivelser, hvor lydgener ikke kan forstyrre hverken underviser eller de andre deltagere.

Man må ikke optage undervisningen eller tage billeder uden tilladelse af alle på holdet inkl. underviseren.

Undervisningen foregår så vidt muligt på dansk, også begynderhold.

På gruppeholdene kan der være mange kursister fra forskellige lande, som taler hvert deres sprog og husk at ikke alle taler engelsk. Derudover lærer man også hurtigere dansk ved at tale så meget dansk som muligt.

Individuel onlineundervisning

Prisen for individuel undervisning er 450 kr. per lektion (45 minutter) og man aftaler med underviseren, hvor mange timer man har brug for og hvor mange gange om ugen.

De aftalte undervisningstimer ligger som hovedregel fast. Er kursisten forhindret, kan denne sammen med underviseren finde en anden dag inden for samme uge. Er dette ikke muligt, betragtes timen som aflyst og de gældende betingelser for aflysning træder i kraft.

Gruppeundervisning

Sessionen for gruppeundervisning er 2 x lektioner (pr. 45 min). Nogle hold er 1 gang og andre 2 gange om ugen. Prisen for gruppeundervisning er 75 kr. per lektion (45 minutter).

De aftalte undervisningstimer ligger fast. Er kursisten forhindret betragtes det som en aflysning, og pengene kan ikke refunderes.

Aflysning eller ændring i kursus af kursusholder

Kurser, workshops og livehold afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud, når det er muligt.

Der er desuden forbehold for deltagelse. Er der ikke nok deltagewre til 1 hold. kan kursusholder vælge at flytte allerede tilmeldte deltagere til et andet hold eller at aflyse holdet helt. Aflyses holdet, vil man naturligvis få refunderet det indbetalte beløb.

Opsigelse af kursus

Ønsker du at opsige dit online kursus skal det ske via mail til holmedal@paajobmeddansk.dk på engelsk eller dansk. Du har løbende måned plus en måneds opsigelse. Uanset hvornår på måneden du siger op, fortsætter dit abonnement måneden ud samt måneden efter.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører På Job Med Dansk. Ved tilmelding/køb opnås licens til at deltage i undervisningen.

Din undervisning er personlig, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give materiale væk eller på anden måde distribuere undervisningen, hverken privat eller kommercielt til andre, ikke betalende udefrakommende.

Reklamationsret for tjenesteydelser

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos På Job Med Dansk, skal du kontakte XXXXXX

Du har ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Klageadgang ved uoverensstemmelser

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til XXX. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk